Nieuws

Nov 2023

Twijfel je of een doktersbezoek nodig is? Surf naar http://www.moetiknaardedokter.be.


Najaarsvaccinatie 2023

Praktisch

- Vaccinatiemomenten: 

VACCIN

DATUM

UUR

ALLEEN COVID

Vr 6 okt

Van 16u tot 19u

COVID + GRIEP

Do 19 okt

Vr 20 okt

Vr 27 okt

Van 16u tot 19u

Van 9u tot 12u

Van 16u30 tot 18u30

ALLEEN GRIEP

Do 9 nov

Do 23 nov

Van 10u tot 12u

Van 14u tot 16u


- Afspraken kunnen telefonisch of online gemaakt worden

- Het griepvaccin kan zonder voorschrift afgehaald worden in de apotheek.
Het covidvaccin moet niet afgehaald worden in de apotheek en zal gratis beschikbaar zijn op de praktijk op het moment van uw afspraak.

- Het is veilig om griep- én covidvaccin samen te plaatsen.

- Vergeet uw griepvaccin niet mee te brengen op de afspraak.

- Tijdens het vaccinatiemoment kunnen geen andere medische problemen behandeld worden en worden er geen voorschriften of attesten meegegeven.


Voor wie is covidvaccinatie aanbevolen? 

Groep 1: mensen met een verhoogd risico op overlijden of ernstige vormen van de ziekte (ziekenhuisopname, intensieve zorg, overlijden):

 • personen vanaf 65 jaar
 • personen die in een instelling verblijven
 • zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap
 • personen met een BMI = 40 kg/m2
 • personen van 18 jaar of ouder die lijden aan een onderliggende chronische aandoening
 • kinderen met ernstige chronische aandoeningen (die de nierfunctie, het maag-darmkanaal, het hart- en vaatstelsel, de ademhaling of de neurologische gezondheid aantasten)
 • personen met een verstandelijke beperking zoals dementie, ernstige depressie, schizofreniespectrumstoornissen
 • personen met een zeldzame ziekte (waaronder het syndroom van Down met bijbehorende comorbiditeiten of immunologische stoornissen)
 • personen met een immunosuppressie als gevolg van ziekte of behandeling

Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidszorg (binnen en buiten zorginstellingen

Groep 3: personen die in hetzelfde huishouden wonen (de cocoonvaccinatiestrategie) als ernstige en zeer ernstige immuungecompromitteerde patiënten


Voor wie is griepvaccinatie aanbevolen? 

Het griepvaccin wordt volgens de Hoge Gezondheidsraad (HGR) aanbevolen voor volgende risicogroepen:

Groep 1: personen met risico op complicaties, d.w.z.:

 • personen vanaf 65 jaar
 • patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende
  chronische aandoening van de longen (inclusief ernstige astma), het hart (uitgezonderd hoge bloeddruk), de lever of de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen
 • personen met een BMI = 40
 • personen die in een instelling verblijven
 • zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap
 • kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan

Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector

Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als de risicopersonen uit groep 1 en met kinderen jonger dan 6 maanden zonder risicofactoren waarvan de moeder geen griepvaccin heeft gekregen tijdens de zwangerschap.

Voor personen tussen 50 en 65 jaar raadt de HGR aan om geval per geval met de huisarts te bekijken of vaccinatie opportuun is. Naast het verhoogde risico op complicaties door hun leeftijd, spelen namelijk in deze leeftijdsgroep bij 1 op 3 personen ook bepaalde leefgewoontes een bijkomende rol. Denk daarbij vooral aan roken, overmatig alcoholgebruik of een ongezond voedingspatroon. Wat de rest van de bevolking betreft, is een systematische vaccinatie niet aanbevolen, al kan het uiteraard ook geen kwaad.Sept 2023

Eind september loopt het 1ste jaar van de huisartsenopleiding van dr. Swann Crabbé ten einde. Ik bedank haar voor de aangename samenwerking en wens haar veel succes!

Vanaf oktober start dr. Brent Floren, huisarts-in-opleiding. Hij zal gedurende 1,5 jaar in de praktijk opleiding volgen. 


Aug 2023

Het aantal covidbesmettingen neemt weer toe.

Wij vragen aan patiënten met verkoudheidsklachten of met een immuniteitsprobleem om een mondmasker te dragen.

Graag ook nog steeds handen ontsmetten bij aankomst in de praktijk.


Jan-mrt 2023

U heeft ongetwijfeld de laatste tijd veel in de media gehoord dat de huisartsen het erg druk hebben.  Dat wil echter niet zeggen dat wij u niet verder kunnen helpen of dat u uw zorg moet uitstellen. Integendeel!  Het vraagt gewoon om iets meer planning zodat iedereen tijdig de gepaste hulp kan krijgen. Ook u kan ons helpen om deze planning vlot te laten verlopen. Daarom delen we graag onderstaande tips met u. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we onze zorg zo goed mogelijk kunnen blijven garanderen!

 • Heb je een afspraak nodig, wacht dan niet te lang om deze vast te leggen.
 • Zie je online geen afspraken beschikbaar staan?  Bel dan naar de praktijk.  Doorgaans hebben we elke dag nog afspraken ter beschikking die niet online staan, specifiek voor mensen met dringende problemen.
 • Geef aan of het een dringende  afspraak is of niet.
 • Geraak je ‘s ochtends niet meteen telefonisch binnen in de praktijk?  Heb geduld, waarschijnlijk zijn de telefoonlijnen overbezet.  Probeer het over een vijftal minuten nog eens.
 • Ga voor elke consultatie na of je nog voorschriften voor je vaste medicatie nodig hebt en bespreek dit tijdens je afspraak.
 • Hou je telefoongesprek met je arts zo kort mogelijk.  Heb je meer tijd nodig, maak dan een afspraak.
 • Twijfel je of je een doktersafspraak nodig hebt?  Kijk het na op: www.moetiknaardedokter.be


Bij geplande controles

 • Als je op een geplande controle moet komen, boek dan liefst één of twee weken op voorhand je afspraak in.
 • Geplande controles plan je bij voorkeur niet op maandagen, brugdagen of na een verlengd weekend. Zo kunnen mensen die in het weekend ziek worden vlot terecht.
 • Plan routine afspraken bij voorkeur buiten de vakantie periodes.  Vaak nemen huisartsen dan zelf ook verlof en is het dus drukker voor de overgebleven artsen.


Wist je dat…?

 • Ouders van schoolgaande kinderen over attesten beschikken om een kortdurende afwezigheid van school zelf te rechtvaardigen.
 • Werknemers van bedrijven met meer dan 50 werknemers vanaf nu drie maal per jaar één dag kunnen thuisblijven omwille van ziekte, zonder hiervoor een doktersbriefje te moeten binnenbrengen.
 • Je op www.zinloosattest.be meer info kan vinden over courante attesten die eigenlijk niet gerechtvaardigd zij

www.mijncoronatest.be www.medina.be


Visie


Een huisarts behandelt patiënten van alle leeftijden, van baby tot oudere. Een huisarts is als het ware een echte ‘familie-arts’. Hierdoor kan de huisarts zijn patiënten op een brede manier bekijken: zowel medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Op deze manier trachten we u een persoonlijke en wetenschappelijke onderbouwde zorg te bieden.

In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg geen hol begrip meer. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er getracht door via een nauwe samenwerking tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol.

Huisarts in opleiding


HAiO staat voor : HuisArts in Opleiding

De praktijk is een door de Vlaamse Universiteiten erkende opleidingspraktijk, waar geneeskundestudenten stage kunnen lopen, en HAiO’s hun opleiding kunnen volgen.

Een HAiO is een afgestudeerde arts die na 6 jaar opleiding een aanvullende universitaire beroepsopleiding volgt in een huisartsenpraktijk. Deze opleiding duurt in totaal 3 jaar en is verplicht om als huisarts erkend te worden.

De HAiO is een volwaardig lid van het huisartsenteam en doet zelfstandig consultaties en huisbezoeken. Indien nodig kan de HAiO de vaste arts om advies vragen.

Een HAIO werkt aan dezelfde honoraria en terugbetalingstarieven als uw huisarts.